عباس انصاری‌فرد از مثبت بودن مذاکره امروز با کریمی خبر داد.
مدیرعامل پرسپولیس در گفت و گویی اعلام کرد جلسه خوبی با آقای کریمی داشتیم. به ایشان گفتیم که همگان می‌دانند سطح بازی علی کریمی در حال حاضر در بهترین تیم‌های اروپائی و با رقم‌های بسیار بالاست. می‌دانیم که سال گذشته در حالی‌که پیشنهادات بسیار خوبی داشت با کمترین مبلغ به پرسپولیس پیوستند. امسال نیز می‌دانیم رقبا بیشترین پیشنهادات مالی را به این بازیکن داده‌اند و همین‌که این بازیکن به عشق پرسپولیس تاکنون به هیچ پیشنهادی پاسخ نداده‌اند بسیار ارزشمند است.
انصاری‌فرد گفت: به آقای کریمی گفتیم شما متعلق و فرزند باشگاه پرسپولیس هستید و باشگاه نیز از حضور شما استقبال می‌کند و امیدواریم امسال نیز بتوانیم درخدمت شما باشیم.

انصاری‌فرد در مورد پیشنهاد مالی طرفین گفت: به ایشان گفتیم می‌دانیم شما ارزشتان بسیار بالاتر از این مبالغ است.
انصاری‌فرد در پایان گفت: به آقای کریمی گفتیم فصل گذشته شما زحماتی زیادی برای باشگاه و تیم کشیدید ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی این زحمات نتیجه نداد ولی امسال با این تیم یکدست و جوان می‌توانید دین خود را به‌هواداران ادا کنید.