پرسپولیس در فصل آتى به احتمال فراوان با كادر پزشكى جدیدى همكارى خواهد كرد. در شرایطى كه اگر مدیریت كاشانى و سرمربیگرى استیلى قطعى شود، شاهد تغییرات زیادى در رده هاى مختلف تیم و باشگاه خواهیم بود. كادر پزشكى نیز قرار است دستخوش تغییرات گسترده اى شود و تیم جدیدى شامل پزشك، بدنساز، پزشك تغذیه، پزشك روان شناس با تجهیزات كامل و پیشرفته در كنار پرسپولیسى ها وظیفه سلامتى و مداواى مصدومان احتمالى را برعهده بگیرد. گفته مى شود این كادر طى روزهاى آینده رسماً از سوى باشگاه معرفى خواهد شد.