محمد خاكپور، پیشكسوت باشگاه پرسپولیس، در مورد اینكه این باشگاه بدون سرمربى مشغول جذب بازیكن است گفت: این موضوع یك داستان تكرارى است. پرسپولیس در سال هاى گذشته نیز همین رویه را در پیش گرفت و فقط زمان مدیریت حبیب كاشانى و آن هم به دلیل مدیریت خوب وى به موفقیت رسید. جدا از این مسأله آنها همواره یك مربى خارجى را به عنوان سرمربى انتخاب كرده اند و با او قراردادى خوب از نظر مالى مى بندند و پس از چند ماه او را بركنار مى كنند. این تغییرات هیچ گاه هم تأثیرگذار نبوده است. این موضوع تقریباً به یك سناریوى تكرارى تبدیل شده است.وى ادامه داد: به نظر من فرقى نمى كند كه مربى آینده پرسپولیس خارجى باشد یا داخلى. مهم این است كه این باشگاه با برنامه ریزى عمل كند. پرسپولیس تیم كوچكى نیست. عدم نتیجه گیرى مناسب این تیم به دلیل عدم برنامه ریزى مناسب است.معتقدم اگر برنامه ریزى درست انجام نگیرد فرگوسن هم به ایران بیاید پرسپولیس موفق نمى شود.

خاكپور در پاسخ به این سؤال كه چقدر علاقه دارد در پرسپولیس مربیگرى كند، گفت: خوشحالم كه مسئولین پرسپولیس تاكنون صحبتى با من انجام نداده اند و امیدوارم در آینده نیز این اتفاق نیفتد. فوتبال ما، فوتبال آلوده اى است و به هیچ وجه دوست ندارم در این فوتبال باشم. وى تصریح كرد: ظرف چند سال اخیر بارها شاهد بوده ایم كه مدیریت پرسپولیس دست خوش تغییراتى شده است. كاشانى با این كه تیم را قهرمان كرد اما از پرسپولیس جدا شد. تیم استقلال هم این تغییرات را داشت و ثبات مدیریتى این تیم بیشتر بود و این تیم قهرمان شد. اگر یك مدیر بداند كه ۳ سال وقت دارد با برنامه ریزى مناسب سعى مى كند، باشگاه را به موفقیت برساند. وى افزود: معتقدم نه تنها باشگاه ها كه فدراسیون ما هم براى آینده برنامه ندارد. وقتى على كفاشیان نمى داند تا چند وقت دیگر رییس فدراسیون است، قطعاً نمى تواند برنامه ریزى كند و در نتیجه فوتبال ما پیشرفت نمى كند و كشور هاى دیگر روز به روز بهتر از ما مى شوند.